O Nás

Jednotřídní soukromá Mateřská škola Zámecká školička s.r.o. s rozšířenou nabídkou sportovních aktivit a s kapacitou 23 dětí zahájila svůj provoz 2. září 2008, o rok později byla zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení. Školička je otevřena celoročně v pracovní dny od pondělí do pátku v čase 7:15 – 17:15 hod. a nabízí několik variant docházky pro děti ve věku od 2 do 7 let. Rodiče mají možnost zapsat své dítě k docházce i během školního roku, pokud je volná kapacita míst.

Školička s vlastní zahradou se nachází v klidném prostředí areálu zámku Berchtold, obklopena krásnou přírodou Ladova kraje, v Kunicích Vidovicích s nadmořskou výškou 450m. Bezbariérová budova školky posazená v zeleni, stranou od hlavní silnice, zajišťuje bezpečné prostředí při pobytu dětí venku, avšak je dobře dostupná autem (sjezd z dálnice D1 na 15km) nebo autobusem č.461. Pro vycházky s dětmi můžeme využívat zámecký park, zázemí Sportcentra, Dětský ráj, fotbalové hřiště s umělým povrchem, nedaleký lesík a dětmi oblíbenou mini ZOO.

Příjemné prostředí s nízkým počtem dětí ve třídě navozuje rodinnou atmosféru a laskavý přístup pedagogů poskytuje dětem pocit bezpečí a přijetí. Naším cílem je podporovat harmonický rozvoj osobnosti každého dítěte s respektem k jeho individuálním potřebám, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji i na osvojení základních pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů. Děti jsou vzdělávány podle vlastního Školního vzdělávacího programu a je jim nabízeno široké spektrum činností, rozvíjejících všechny sledované oblasti. Zároveň mají děti dostatek času a prostoru ke spontánní hře, v níž zpracovávají podněty z okolního světa.

Téma pro letošní školní rok „Cestujeme s mašinkou Elinkou“ je propojeno s celoročním projektem Celé Česko čte dětem.

Rodiče dětí zapsaných do MŠ Zámecká školička obdrží Voucher zámku Berchtold, opravňující je s dětmi k bezplatnému celoročnímu vstupu do zámecké zahrady, a možnost využití 10% slevy na služby firmy Alkom Security, a.s.